Till innehåll på sidan

Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet : en enkel metod för kommuner, landsting och länsstyrelser

Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet : en enkel metod för kommuner, landsting och länsstyrelser

Detaljer

Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet : en enkel metod för kommuner, landsting och länsstyrelser
Publikationsnummer
MSB940–november2015
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Under åren 2013-2015 har en enkel arbetsmetod utvecklats för att stärka robustheten i samhällsviktig verksamhet i förhållande till kritiska beroenden. Projektets mål har varit utveckling av en enkel metod som länsstyrelser, landsting och kommuner kan använda i robusthetshöjande arbete – och att sprida metoden och verka för självständig tillämpning. Metoden följer MSB:s inriktning för arbete med samhällsviktig verksamhet och ISO 22301 kontinuitetshantering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan