Till innehåll på sidan

Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet : en enkel metod för kommuner, landsting och länsstyrelser

Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet : en enkel metod för kommuner, landsting och länsstyrelser

Detaljer

Publikationsnummer
MSB940–november2015
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Under åren 2013-2015 har en enkel arbetsmetod utvecklats för att stärka robustheten i samhällsviktig verksamhet i förhållande till kritiska beroenden. Projektets mål har varit utveckling av en enkel metod som länsstyrelser, landsting och kommuner kan använda i robusthetshöjande arbete – och att sprida metoden och verka för självständig tillämpning. Metoden följer MSB:s inriktning för arbete med samhällsviktig verksamhet och ISO 22301 kontinuitetshantering.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan