Till innehåll på sidan

Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie

Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie

Detaljer

Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie
Publikationsnummer
MSB1577
ISBN-nummer
978-91-7927-041-4
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
36 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport är en litteraturöversikt om artificiell intelligens (AI) med dess möjligheter och utmaningar för obemannade luftfartyg inom svensk verksamhet vid samhällsstörningar. Obemannade luftfartyg kan snabbt inhämta information från potentiellt farliga områden. AI kan bearbeta och analysera heterogena data på ett sätt som vida överstiger mänsklig förmåga. Rapporten riktar sig mot beslutsfattare, tekniker samt metod- och utvecklingsansvariga inom myndigheter och andra aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap. Litteraturöversikten visar att AI-tillämpningar för obemannade luftfartyg på flera sätt kan bidra till förmågor som används vid samhällsstörningar. För luftfartygens tekniska funktioner kan AI stödja navigering, beräkningseffektivitet, bildbehandling och koordinering av flera luftfartyg. För specifika fall av samhällsstörningar kan AI stödja detektion av bränder, översvämningar, jordskred, skador, människor, livstecken och ljud samt skapa provisoriska kommunikationsnätverk. Litteraturöversikten visar även att tillämpning av AI kan medföra nya sårbarheter som angripare kan utnyttja. Sårbarheterna innebär att luftfartygens navigering, automatiserade beslut och analyser kan störas eller förvanskas. Angripare kan även använda AI för att utföra cyberattacker mot obemannade luftfartyg. För att omsätta kunskapen i litteraturöversikten inom svensk verksamhet vid samhällsstörningar behövs bland annat utredningar av operativa behov och åtgärder mot AI-sårbarheter. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 juni 2020

Till toppen av sidan