Till innehåll på sidan

Opinioner 2016 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2016 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Opinioner 2016 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar
Publikationsnummer
MSB1068–januari2017
ISBN-nummer
978-91-7383-722-4
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
109 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Opinioner 2016 visar att oron för den politiska situationen i världen och för terrorism ligger kvar på samma höga nivå som 2015. Oron för internationell terrorism är i denna undersökning på den högsta nivån sedan 2006. Drygt sjuttio procent känner mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen och för internationell terrorism. Samtidigt visar undersökningen att nio av tio anser att dagens Sverige är ett bra land att leva i. Även om fyra av tio tror att det kommer bli sämre om fem år. Andelen som ser pessimistiskt på framtiden har minskat något sedan 2015.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan