Till innehåll på sidan

Lättläst: Fakta om medlemskap i Nato

Nato är en försvarsallians. Den viktigaste uppgiften för Nato är att bevara freden.
Om det blir krig ska Nato hjälpa till att försvara Sverige.
Nato ställer också krav på Sverige. Däremot ställer Nato inte några krav på dig som person.

Nato bygger på ett överenskommelse med 14 regler, så kallade artiklar.

Här är de tre viktigaste:

  • Artikel 1 säger att Nato vill lösa konflikter på ett fredligt sätt. Nato ska arbeta för att bevara freden och främja medlemmarnas gemensamma värderingar, till exempel personlig frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Artikel 3 säger att Natos medlemmar måste kunna försvara sig själva och bidra till Natos gemensamma försvar. Vi måste också ha ett starkt samhälle där det viktigaste fungerar även om det blir kris eller krig.
  • Artikel 5 säger att ett angrepp mot ett medlemsland är ett angrepp mot alla. Men först måste att medlemsländer rösta ja. Varje land kan själv bestämma hur det ska hjälpa till om en annan medlem angrips.

Vem bestämmer i Nato?

I Nato bestämmer alla medlemmarna tillsammans och alla länder måste vara överens.

Viktiga beslut fattas av det Nordatlantiska rådet. Där sitter ländernas Nato-ambassadörer och alla medlemmar har varsin röst.

Rådet leds av Natos generalsekreterare.

Sverige i Nato

Rysslands krig i Ukraina hotar säkerheten i Europa.

Nato kan hjälpa till att försvara Sverige och som medlemmar får vi vara med och bestämma.

Vi kan också samarbeta mer med andra medlemsländer.

Civilt samarbete med Nato

Ett starkt, motståndskraftigt samhälle är viktigt för Natos försvar.

Som medlem i Nato ska Sverige fortsätta att stärka sitt civila försvar och samordna det med Nato.

Militärt samarbete med Nato

Nato planerar sitt försvar gemensamt. Medlemmarna övar tillsammans för att vara väl förberedda om det blir krig.

Det svenska försvaret är redan anpassat till Nato.

De förändringar som krävs handlar om hur Nato fattar beslut.

Starkare tillsammans

Nato gör Sverige starkare, både civilt och militärt.

Nato garanterar vår säkerhet. Vi kan få militär hjälp från 31 andra länder om det blir krig.

Som medlem kan Sverige delta i större övningar och få nya kunskaper.

Nato kan också hjälpa oss att bygga ett starkare samhälle.

Vad innebär Nato för mig?

Nato ställer inga krav på dig som person. För många kommer det inte att märkas så mycket att Sverige är med i Nato. Det du kan märka är övningar tillsammans med andra medlemsländer.

Om ditt arbete är viktigt för samhället kan du påverkas när Sverige stärker sin beredskap.

Om du arbetar i Försvarsmakten kan du få tjänstgöra utomlands.

Måste jag hjälpa till att försvara Sverige?

Alla i Sverige måste hjälpa till om det blir krig eller fara för krig. Det styrs av svensk lag och påverkas inte av medlemskapet i Nato.

Sverige bestämmer fortfarande vilka som kallas till värnplikt och var och hur utbildningen sker.

De som inte kallas till värnplikt eller civilplikt är också viktiga för Sveriges totalförsvar.

Alla som är mellan 16 och 70 år kan kallas in vid kris och krig för att hjälpa samhället. Det kan till exempel vara att dela ut mat och vatten. Det förändras inte av att Sverige är med i Nato.

Senast granskad: 12 april 2024

Till toppen av sidan