Till innehåll på sidan

Gällande regler, områdesvis

Här finner du MSB:s gällande regler sorterade per lagstiftningsområde


Antal träffar (96)


Status: Gällande

MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Status: Gällande

Författningsnummer: MSBFS 2020:9

Nu gällande föreskrifter (MSBFS 2018:5) får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.

MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Senast granskad: 12 april 2019

Till toppen av sidan