Till innehåll på sidan

Gällande regler, områdesvis

Här finner du MSB:s gällande regler sorterade per lagstiftningsområde

Antal träffar (95)


Status: Gällande

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler Status: Gällande

Författningsnummer: MSBFS 2020:1

Nedan finns informationen om vilka författningar som upphör att gälla helt eller delvis när denna nya föreskrift 2020:1 träder i kraft den 1 augusti 2020.

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Senast granskad: 12 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan