Till innehåll på sidan

Innehåll och budskap

I det här avsnittet hittar du tips på innehåll i kommunens information om lokala risker och hot.

Den lokala riskkommunikationen ska utgå från de hot och risker som finns med i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Analysen är bara ett underlag och behöver därför inte läggas ut i sin helhet på webbplatsen.

Vissa kommuner väljer att ta fram en anpassad populärversion av sin RSA, vilket är ett bra sätt att göra informationen tillgänglig och användbar för invånarna.

Ge konkreta och detaljerade råd och fakta

För de händelser du väljer att informera om behövs det råd och fakta om hur människor kan förbereda sig och agera. Råden ska vara anpassade för just er kommun, och vara så konkreta och detaljerade det går. Informera till exempel om viktiga telefonnummer och ge adresser till värmestugor, informationstavlor, platser där man kan hämta vatten och så vidare.

Fokus på det lokala - länka till nationell information

Fokusera och lägg resurser på lokalspecifik information. Det är den som gör skillnad för invånarna. Att skriva övergripande om krisberedskap, risker och hot är sådant som redan finns på nationell nivå. Länka gärna till relevanta sidor på msb.se och ingången Råd till privatpersoner samt till den myndighetsgemensamma webbplatsen krisinformation.se där det finns övergripande information om samhällskriser, krisberedskap och hemberedskap. Råd till privatpersonerHär finns övergripande råd, tips och fakta om privatpersoners beredskap för olyckor, kriser och krig
Krisinformation.se Sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen. Webbplatsen har även även förberedande riskkommunikation. 

Berätta vad kommunen gör för att förebygga och hantera

Människor behöver känna sig trygga med att kommunen hanterar lokala hot och risker. Om man uppfattar att kommunen tar sitt ansvar så är man också mer benägen att själv ta ansvar. Berätta därför vad kommunen gör för att förebygga och hantera de samhällskriser som kan inträffa. Ge så konkreta exempel som möjligt!

Att diskutera

- Hur kan ni i kommunen skapa engagemang bland invånarna att förbereda sig inför olika situationer?

- Vilka bor, verkar och vistas i kommunen? Vilka olika informationsbehov har de? Tänk också på att kommunen också ansvarar för att informera alla som arbetar i eller besöker kommunen, till exempel turister.

- Behövs det olika metoder för att skapa engagemang hos olika grupper?

Senast granskad: 26 augusti 2019

Till toppen av sidan