Till innehåll på sidan

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Detaljer

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021
Publikationsnummer
MSB1796
ISBN-nummer
978-91-7927-169-5
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Sveriges civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför. Klimatförändringar, hälsohot, osäkerhet i vår omvärld, cyberangrepp och informationspåverkan är några av de påfrestningar samhället behöver klara av. Utmaningarna är många och det krävs kunskap, samarbete och resurser för att öka Sveriges förmåga. Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som beskriver hot och risker samt utvecklingsbehov vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och förmåga att stärka det civila försvaret. År 2021 lanserar MSB en populärversion av NRFB som heter "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap". Publikationen finns också i en engelsk version "Strengthening civil preparedness". Publikationsnummer: MSB1866 - November 2021.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan