Till innehåll på sidan

Slutrapport: Mobiler hindrar smitta

Slutrapport: Mobiler hindrar smitta

Detaljer

Slutrapport: Mobiler hindrar smitta
Publikationsnummer
MSB913
ISBN-nummer
978-91-7383-601-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Sydafrika har som mål att vara malariafritt år 2018. För att
detta ska bli verklighet är det av yttersta vikt att alla
malariafall utreds så snabbt som möjligt. I vår undersökning
rapporterades under nio månader alla malariafall från tre
vårdcentralen på den sydafrikanska landsbygden via en
smarttelefon, som ett komplement till den vanliga pappersbaserade
rapporteringen av malaria. Som en del av den mobilbaserade
rapporteringen skickades också ett textmeddelande till de som
ansvarar för uppföljningen av malariafall. Våra resultat visar att
en mobilbaserad rapportering förkortar tiden mellan diagnos och
uppföljning avsevärt. Rekommendationen till de som ansvarar för
malariaövervakningen i Sydafrika är att införa denna typ av
rapportering i de delar i landet där malaria fortfarande sprids.
I Indien tillhandahålls en stor del av all sjukvård av
oregistrerade vårdgivare som ofta saknar medicinsk utbildning, i
synnerhet är detta fallet på landsbygden. Eftersom dessa
vårdgivare inte erkänns av myndigheterna rapporterar de heller
inte till myndigheternas övervakningsprogram för smittsamma
sjukdomar. Vår studie i Indien visar att det är en enormt stor
andel av alla patienter som uppvisar rapporteringsskyldiga symptom
som saknas i den officiella statistiken. Då vi använde
mobiltelefoner för att samla in dessa symptomdata ökar även vår
studie kunskapen kring möjligheterna att använda mobilteknologi på
den indiska landsbygden. Studien visar dessutom att inte bara
lokalbefolkningen besöker byns oregistrerade vårdgivare, utan
många patienter reser en lång väg för att få vård.I projektet
visade vi att personer utan erfarenhet av dator eller smarttelefon
snabbt kan lära sig att hantera en smarttelefon för att med hjälp
av denna rapportera smittsamma sjukdomar. Vi visade också att
tekniken är mogen och att nätverkstillgången är tillräcklig för
denna typ av tillämpningar, även på landsbygden i resurssvaga
områden i världen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan