Till innehåll på sidan

Antagning till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Här kan du läsa om urvalsgrupper som används vid antagning till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.

Om antalet sökande är fler än antalet platser kommer MSB att göra ett urval.

Grupp 1

Sökande som har avlagt brandingenjörsexamen.

Grupp 2

Sökande som uppfyller behörighetskravet på fullgjorda kursfordringar inom brandingenjörsprogrammet på minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen. 

Grupp 3

Sökande som vid sista kompletteringsdag inte uppfyller behörighetskravet på fullgjorda kursfordringar inom brandingenjörsprogrammet på minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen, men som har möjlighet att senast 7 januari uppvisa intyg om att minst 180 högskolepoäng av de 210 som krävs för Brandingenjörsexamen är uppfyllda.

Urvalet sker i fallande ordning mellan grupperna, i första hand tillsätts sökande från grupp 1, i andra hand från grupp 2 och i tredje hand från grupp 3.

Om antalet sökande från grupp 1 och 2 är större än antalet platser på utbildningen, antas inga sökande från grupp 3. Grupptillhörighet avgörs utifrån uppvisande av brandingenjörsexamen eller LADOK-utdrag senast sista kompletteringsdag. Om antalet i en grupp är större än det finns platser på utbildningen tillämpas lottning i den gruppen. 

Senast granskad: 3 november 2021

Till toppen av sidan