Till innehåll på sidan

Vägledning för kommunikation under kriser : Forskningsbaserade metoder med fokus på beteendeförändring och exempel från covid-19-pandemin

Vägledning för kommunikation under kriser : Forskningsbaserade metoder med fokus på beteendeförändring och exempel från covid-19-pandemin

Detaljer

Vägledning för kommunikation under kriser : Forskningsbaserade metoder med fokus på beteendeförändring och exempel från covid-19-pandemin
Publikationsnummer
MSB1816
ISBN-nummer
978-91-7927-179-4
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
33 s. : ill.
Pris
0 kronor
Vår ambition med denna vägledning är att samla evidensbaserade råd för hur man kan arbeta med främst beteendepåverkande kommunikation under kriser. Råden tar avstamp i bland annat risk- och kriskommunikation med konkreta exempel från pandemin, men är naturligtvis användbara vid andra händelser. Utmaningen har varit att presentera stora och komplexa forskningsområden på ett mer populärvetenskapligt sätt för att innehållet ska bli lätt att ta till sig. Förhoppningen är att du som jobbar med kommunikation och känner ett behov av att bygga på dina kunskaper med beteendepåverkande metoder finner stöd i denna skrift. I slutet har vi samlat en referenslista som ger möjlighet till fördjupning inom de områden som innehållet kortfattat beskriver. Vägledningen är framtagen inom ramen för det regeringsuppdrag som MSB fick i slutet av 2020 tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna för att med stöd av olika kommunikationsinsatser få människor att fortsätta följa råd och rekommendationer för en minskad smittspridning av covid-19. Arbetet med beteendepåverkande kommunikation har varit centralt i uppdraget.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 augusti 2021

Till toppen av sidan