Till innehåll på sidan

Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom polisen eller kommunala räddningstjänsten.

Förkunskaper

Läs om Förkunskaps- och behörighetskrav under rubriken Förkunskaps- och behörighetskrav.

Kostnad

Kursavgiften är 22 000 SEK exklusive moms per deltagare. Kostnad för mat och boende tillkommer. För kursveckorna vid MSB Revinge är helpension bokad.

Kursen fokuserar på den tekniska undersökningen av brandplatser, i syfte att besvara var branden har börjat, vad som har orsakat branden och hur brandspridning har skett.

Samverkan mellan polis och räddningstjänst är en viktig del i det brandförebyggande arbetet och därför vänder sig kursen till personal inom kommunal räddningstjänst och polisanställda. 

Kursen omfattar tre schemalagda veckor och genomförs av Nationellt forensiskt centrum - NFC (en avdelning inom polisen) på uppdrag av HR-Kompetens, Polismyndigheten. Utbildningen genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Innehåll:

 • Polisens och räddningstjänstens utredningar av bränder
 • Metodik för undersökning av brandplats
 • Grundläggande juridik vid bränder
 • Arbetsmiljö - säkerhet på brandplats
 • Brandmönstertolkning
 • Brandorsaker
 • Sakkunnigutlåtande avseende spridningsrisk
 • Praktiska brandplatsundersökningar

Förkunskaps- och behörighetskrav

Gällande räddningstjänstpersonal ska den sökande ha
1. anställning inom en kommunal räddningstjänstorganisation,

2. grundläggande kompetens om olycksutredning *, 

3. grundläggande kompetens om byggnadstekniskt brandskydd ** samt

4. grundläggande praktisk kompetens om brandförlopp *** och brandsläckning. 

Läs mer om hur förkunskapskravet gällande punkt 2, 3 och 4 kan tillgodoses:

* Förkunskapskravet gällande grundläggande kompetens om olycksutredning kan tillgodoses genom att den sökande har genomgått någon av följande utbildningar med godkänt resultat:
a. Olycksutredning grundkurs, 5 högskolepoäng,
b. Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7,5 högskolepoäng,
c. eller på annat sätt erhållit grundläggande kompetens om olycksutredning.

** Förkunskapskravet om grundläggande kompetens om byggnadstekniskt brandskydd kan tillgodoses genom att den sökande har genomgått någon av följande utbildningar med godkänt resultat:
a. Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A, 6 studiepoäng,
b. Brandingenjör, 210 högskolepoäng
c. Utbildning i skydd mot olyckor, 80 studiepoäng, där utbildningsmoment motsvarande kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A, 6 studiepoäng, ingått,
d. eller på annat sätt erhållit grundläggande kompetens om byggnadstekniskt brandskydd.

*** Förkunskapskravet om grundläggande praktisk kompetens om brandförlopp och brandsläckning kan tillgodoses genom att den sökande har
a. erfarenhet av brandsläckning inom utryckningstjänstgöring,
b. erfarenhet av befälsroller vid brand i byggnad,
c. eller på annat sätt erhållit grundläggande praktisk kompetens om brandförlopp och brandsläckning.

Dispens från förkunskapskraven kan ges efter individuell bedömning som görs av MSB och NFC.

Kursplatser:

Räddningstjänsten erbjuds totalt 16 platser. I vissa kursmoment fördelas deltagarna i två grupper där 8 platser i grupp A och 8 platser i grupp B erbjuds till räddningstjänsten. I grupp A respektive grupp B deltar även cirka 20 blivande kriminaltekniker. Totalt är det cirka 57 deltagare på kursen.

Genomförande, datum och utbildningsplats

Kursen omfattar instuderingsmaterial, teoriveckor/övningar, praktiska moment i form av platsundersökning och redovisning samt ett kunskapsprov.

 • Instuderingsmaterialet tar kursdeltagaren del av inför kursstarten.
 • Teoriveckor/övningar genomförs veckorna 6-7, 2023 (grupp A och B) och dessa genomförs i sin helhet via videolänk.
 • Platsundersökning och redovisning genomförs vecka 11, 2023 för grupp A och vecka 12 för grupp B vid MSB i Revinge. De praktiska momenten vecka 11 respektive vecka 12 baseras på teori och övningar som genomförts under kursveckorna 6-7. Det är enbart möjligt att genomföra kursen i sin helhet. Bevis för godkänd kurs erhålls efter att samtliga kursmoment har genomförts.

Med reservation för eventuella ändringar.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 15 september 2022. Efter anmälningstidens slut går MSB och NFC igenom anmälningarna och därefter mejlar NFC information till deltagarna, inklusive gruppindelning A respektive B. NFC och MSB förbehåller sig rätten till urval av sökande vid fler sökande än antalet platser. Efteranmälningar tas emot i mån av plats.

För anmälan till kursen eller eventuella frågor som rör det praktiska kring kursen hänvisar vi till utbildningsadministrationen på NFC utbildning.nfc@polisen.se

Anmälan till kursen Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst

Kontaktpersoner:

Utbildningsadministration
Susanne Lindberg, NFC, telefon 010-562 80 79, e-post: susanne.a.lindberg@polisen.se
Helén Djurberg, NFC, telefon 010-562 89 53, e-post: helen.djurberg@polisen.se

Kursledning
Tobias Wallentin, NFC, telefon 010-562 82 96, e-post: tobias.wallentin@polisen.se
Ulf Bergholm, MSB, telefon 010-240 35 97, e-post: ulf.bergholm@msb.se

När du anmält dig:


Kursavgift
Du kan avboka din plats utan avgift om du gör det senast 28 dagar innan kursstart. Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart faktureras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Helpension
Avbokning av helpension kan göras kostnadsfritt senast 28 dagar innan kursstart. Vid avbokning 15-28 dagar före kursstart debiteras 50 % av helpensionskostnaden. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela helpensionspriset.

Senast granskad: 1 augusti 2022

Till toppen av sidan