Till innehåll på sidan

Samordning av kommunalt krisstöd

Kursen ger dig kunskaper för att kunna planera, leda, samordna och följa upp krisstödet för drabbade i kommunen.

Kursen har bytt namn till Samordning av kommunalt krisstöd från tidigare Ledning av krisstöd.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är samordnare av eller på annat sätt ingår eller kommer att ingå i en kommuns funktion för krisstöd.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men det är önskvärt att deltagaren före kursstart sätter sig in i sin egen kommuns organisation och krisberedskapsarbete. 

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren före kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagare bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete före kursstart.

Kostnad

Kursavgiften är 13 500 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Bakgrund

Som en del av en kommuns förmåga att hantera kriser utgör kommunalt krisstöd en viktig del av beredskapen. Syftet med krisstödet är att bemöta och ge praktiskt och socialt stöd till enskilda eller grupper som på olika sätt drabbats av en kris.

En kommuns funktion för krisstöd är ett komplement till ordinarie verksamheter och har som uppgift att planera och samordna krisstödsarbetet samt leda uppföljningsarbetet.

Om kursen

Kursen fokuserar på hur krisstöd i en kommun kan planeras och samordnas och är utvecklad av och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap och kompetens för att planera, leda, samordna och följa upp kommunalt krisstöd. Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • det kommunala krisstödets plats i beredskapssystemet: struktur, principer, förhållningssätt, arbetssätt och aktörer att samverka med
 • krisstödets syfte, roll och uppdrag
 • begrepp
 • kriskommunikation och media
 • scenarioträning
 • erfarenhetsutbyte

Under kursen blandar vi teori och praktik. Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bland annat föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter.

Kursplan Samordning av kommunalt krisstöd

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 29 juli 2024
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 29 mars 2023

Till toppen av sidan