Till innehåll på sidan

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning

Detaljer

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning
Publikationsnummer
MSB1242–maj2018
ISBN-nummer
978-91-7383-853-5
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
144 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna rapport presenterar i sammanställd form resultaten från projektet Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder (Towards an evidencebased vision zero on residential fires). Projektet har genomförts under åren 2014-2017 med huvudsaklig finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Rapporten utgör projektets slutrapport. Dessutom har projektet resulterat i en licentiatavhandling och en doktorsavhandling under slutförande, samt ett flertal vetenskapliga artiklar som publicerats separat. En fullständig förteckning över projektets publikationer redovisas i slutet av rapporten. Där återfinns också en presentation av de forskare som medverkat i projektet och vars namn återfinns som författare till de olika kapitlen i denna slutrapport, liksom av personer som bidragit på annat sätt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan