Till innehåll på sidan

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning

Detaljer

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder : slutrapport, forskning
Publikationsnummer
MSB1242–maj2018
ISBN-nummer
978-91-7383-853-5
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
144 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna rapport presenterar i sammanställd form resultaten från projektet Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder (Towards an evidencebased vision zero on residential fires). Projektet har genomförts under åren 2014-2017 med huvudsaklig finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Rapporten utgör projektets slutrapport. Dessutom har projektet resulterat i en licentiatavhandling och en doktorsavhandling under slutförande, samt ett flertal vetenskapliga artiklar som publicerats separat. En fullständig förteckning över projektets publikationer redovisas i slutet av rapporten. Där återfinns också en presentation av de forskare som medverkat i projektet och vars namn återfinns som författare till de olika kapitlen i denna slutrapport, liksom av personer som bidragit på annat sätt.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan