Till innehåll på sidan

Kurser i WIS

I första hand rekommenderar vi de organisationer som har behov av utbildning och övning i WIS att höra med respektive länsstyrelse. Det finns även möjlighet att kontakta privata utbildningsanordnare. På msb.se hittar du användarguider i WIS som stöd i din WIS-användning.

Lärarledda kurser i WIS

För tillfället har MSB inga lärarleddakurser i WIS inplanerade.

Kontakta oss om önskemål om kurser

Ange gärna målgrupp för kursen, önskat innehåll, önskat format (digitalt eller på plats) och ungefär när i tid som ni önskar att vi håller kursen.

Privata utbildningsanordnare

Privata utbildningsanordnare kan efter ansökan hos MSB få tillgång till WIS utbildningsmiljö och erbjuda kurser i WIS.

 • Privata utbildningsanordnare i WIS

  Combitech AB

  Kontaktperson: Helena Wulff

  E-post: helena.wulff@combitech.com
  Telefon: 0470-421 14
  Ljungadalsgatan 2
  351 80 Växjö

  Giltighetstid: 2024-12-31

  Nordic Preparedness AB

  Kontaktperson: Camilla Gripenfeldt

  E-post: camilla@preparedness.se
  Telefon: 070 - 096 00 02
  Magnarps Byaväg 128
  266 55 Vejbystrand

  Giltighetstid: 2024-12-31

  Svenska Ledargruppen AB

  Kontaktperson: Johan Lenjesson

  E-post: info@ledargruppen.se
  Telefon: 031-760 87 99
  Box 5123
  402 23 Göteborg

  Giltighetstid: 2024-12-31

 • Villkor för privata utbildningsanordnare i WIS

  Villkor för privata utbildningsanordnares tillgång till WIS utbildningsmiljö

  Privata företag kan beviljas egen tillgång till WIS utbildningsmiljö för att bedriva utbildning och enklare övningar i WIS under förutsättning att
  nedanstående villkor uppfylls.

  Vid en ansökan om tillgång till WIS utbildningsmiljö ska företaget visa hur de lever upp till dessa krav. Kraven ställs dels på företaget dels på utbildaren.

  Företaget får komma med önskemål om aktörsnamn och aktörsgrupptillhörighet för de tilldelade aktörerna. Önskemålen kommer att beviljas i den mån det anses möjligt och lämpligt. Support vid eventuella problem lämnas av WIS-supporten, men endast under kontorstid och i mån av tid.

  Kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring

  Utbildaren ska kvalitetssäkra sin utbildning och även utvärdera den. MSB ska ha rätt att ta del av utvärderingar och även kunna göra egna utvärderingar om behov uppstår. MSB förbehåller sig rätten att återkalla godkännandet om utbildningsanordnaren inte uppfyller uppställda krav. Det åligger även utbildningsanordnaren att se till att utbildarna uppdateras och bereds tillfälle att gå eventuella fortbildningar vid förändringar av WIS.

  Krav på utbildningsanordnaren

  Företaget ska kunna visa att man har erfarenhet och organisation för att bedriva utbildning. Instruktörerna skall ha grundläggande pedagogiska kunskaper erhållna genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet. De som ska bedriva utbildning ska ha goda kunskaper i WIS och även besitta kunskaper om det svenska krishanteringssystemet.

  Det företag som önskar tillgång till WIS utbildningsmiljö ansöker om detta till wis@msb.se. Ansökan ska visa att samtliga här uppställda krav uppfylls och accepteras. Ansökan ska som minimum innehålla följande:

  • Beskrivning av företagets samlade erfarenhet när det gäller att bedriva utbildning.
  • Beskrivning av utbildarnas pedagogiska kunskap och erfarenhet, styrkt genom CV.
  • Beskrivning av utbildarnas kunskap och erfarenhet av WIS och om det svenska krishanteringssystemet.
  • Beskrivning av hur utbildningen kvalitetssäkras och utvärderas.

Utbildningsmaterial

På hjälpsidorna för WIS finns stöd och användarguider för dig som använder WIS.

Hjälpsidor för WIS

SMHIs vädervarningar

MSB och SMHI har i samverkan tagit fram ett utbildningsmaterial för vädervarningsmodulen i WIS. Materialet finns på SMHIs webbplats och består av tre Powerpoint-presentationer:

 • Vädervarningar i WIS – Användare som saknar standardrättighet
 • Vädervarningar i WIS – Användare som har standardrättighet
 • Vädervarningar i WIS – Användare som har särskild rättighet

Informations- och utbildningsmaterial till SMHIs varningssystem (smhi.se)

Senast granskad: 25 oktober 2022

Till toppen av sidan