Till innehåll på sidan

Ny studerande hos MSB

Välkommen som studerande hos MSB. Här har vi samlat information som är gemensam för samtliga studerande på våra skolor.

Ska du genomföra civilplikt?

Observera att informationen på den här sidan inte gäller dig som ska genomföra civilplikt.

Här finns information till dig som ska genomföra civilplikt

Frågor inför, under och efter antagning

Har du frågor gällande behörighet och förkunskapskrav? Eller har du andra frågor inför, under eller efter antagningen gällande antagningsförfarandet? Då kontaktar du utbildning@msb.se.

Några veckor innan kursstart kommer du att få ett välkomstbrev via mejl med mer detaljerad information kring just din utbildning. Du kommer även att få tillgång till vår lärplattform Studera två veckor innan kursstart där du hittar mer information kring din utbildning och om du behöver förbereda något inför kursstart.

Utbildningsportalen

I utbildningsportalen loggar du in för att anmäla dig till våra kurser och utbildningar. Det är även där kontaktpersoner på räddningstjänsten godkänner anställdas anmälningar.

På utbildningsportalen kan du som kursdeltagare eller studerande uppdatera dina kontaktuppgifter, registrera befintlig eller ange ny arbetsgivare, se din kurshistorik, ladda ned olika typer av intyg samt följa din anmälan.Till utbildningsportalen

Frågor om utbildning eller kurs du är antagen till

Om du har frågor om en utbildning eller kurs du är antagen till kan du kontakta någon av våra utbildningsadministratörer via kundtjänst.

Kundtjänst Revinge: kundtjanst.revinge@msb.se

Kundtjänst Sandö och Rosersberg: kundtjanst.sando@msb.se

Studera lärplattform

Studera är en lärplattform där vi samlat information som du behöver ha kännedom om när din utbildning startar. Du får tillgång till portalen två veckor i förväg.

Gå gärna in på plattformen så snart du får tillgång till den. Här informerar vi om vad du behöver förbereda inför din kursstart.

Säkerställ att du kan logga in och registrera dina uppgifter. Om det inte fungerar kontaktar du oss på studera@msb.se.

Särskilt studiestöd

Du som har en funktionsvariation som läs- och skrivnedsättning kan få särskilt studiestöd utifrån dina individuella behov. Behöver du hjälp med studieteknik kan du även få stöd med detta.

Kontakta någon av samordnarna för särskilt studiestöd om du vill veta mer.

Sandö

Malin Boström malin.bostrom@msb.se

Revinge

Lara Kristbjarnardottir lara.kristbjarnardottir@msb.se

Anette Stålseger anette.stalseger@msb.se

Värderingar och förhållningssätt

När du tackat ja till och påbörjat din utbildning innebär det att du ställer upp på MSB:s och skolans värderingar.

 • Vi visar varandra respekt.
 • Vi reflekterar över oss själva och de vi möter.
 • Vi agerar professionellt.

Mer information hittar du på lärplattformen Studera.

För dig som ska delta i någon av MSB:s kortare kurser

I din anmälan har du haft möjlighet att ange dina önskemål om logi och kost. Se vidare i ditt antagningsbesked. Behöver du komma kvällen innan utbildningen startar? Ta kontakt med respektive utbildningsort.
Observera då att mat inte alltid finns tillgänglig i skolans restaurang. Kontrollera restaurangens öppettider. Någon annan restaurang eller affär finns inte på gångavstånd i Revinge och den i Sandö är inte alltid öppen.

Lämna återbud

Skulle du få förhinder behöver vi veta det så snart det går.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Information om specifik utbildning

Vill du veta vad som gäller vid just din specifika utbildning? Sök via MSB:s sidor.

Läs mer om MSB:s kurser

Läs mer om MSB:s program

Senast granskad: 17 juni 2024

Till toppen av sidan