Till innehåll på sidan

Upphandling

Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

Så upphandlar MSB

Upphandling av ramavtal görs för varor och tjänster där inköp sker ofta eller i stora volymer. Syftet med ett ramavtal är att fastställa villkoren för kommande leveranser av varor och tjänster. Förutom myndighetens egna avtal och ramavtal har vi även möjlighet att använda de statliga ramavtal som finns inom vissa områden.

MSB genomför alla upphandlingar elektroniskt, med hjälp av systemet TendSign. För anbudsgivare innebär detta att man behöver vara registrerad i systemet för att kunna ta del av förfrågningsunderlag samt för att lämna anbud.

Innan anbudet skickas in får anbudsgivarna all information om upphandlingen genom systemet. I systemet kontrolleras även att alla frågor i anbudet blivit besvarade samt att anbudsgivaren får information om eventuella obligatoriska krav som inte är uppfyllda.

Vill ert företag vara med och lämna anbud? Skapa ett konto på TendSign, där MSB publicerar alla annonserade upphandlingar, och skapa bevakning av upphandlingar inom er bransch.

Skapa konto hos TendSign här

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Syftet med lagen är att:

 • offentliga medel ska användas på bästa sätt
 • den som erbjuder de efterfrågade varorna/tjänsterna i det mest förmånliga anbudet vinner den aktuella upphandlingen
 • säkerställa företagens möjlighet att lämna anbud
 • underlätta för företagen att göra affärer med den offentliga sektorn
 • främja fri rörlighet av varor och tjänster inom EU
 • gynna konkurrensen

LOU bygger på de EU-rättsliga principerna för offentlig upphandling, som handlar om

 • icke-diskriminering
 • likabehandling
 • proportionalitet
 • öppenhet
 • ömsesidigt erkännande

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan