Till innehåll på sidan

Se exempel på hur en kommun respektive en region arbetar med beredskapslagring

Kommuner och regioner behöver arbeta brett med att säkerställa samhällets funktionalitet. Ett sätt att planera för försörjning av varor och tjänster är att arbeta med beredskapslagring. I arbetet behöver många olika kompetenser inom kommunen respektive regionen mötas. Samverkan med andra kommuner resp. regioner, myndigheter och näringsliv är också viktigt. Filmerna ger information om arbetet från en kommun respektive en region.

Om försörjningsberedskap: Västerås stad

I filmen berättar stadsdirektör Helene Öhrling, kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson och säkerhetssamordnare Carl Doverfelt om arbetet i Västerås stad.

Om försörjningsberedskap: Västra Götalandsregionen

I filmen berättar regional beredskapsöverläkare Nina Widfeldt och affärsområdeschef Måns Ottertun om arbetet med beredskapslagring i regionen.

 

Senast granskad: 22 februari 2023

Till toppen av sidan