Till innehåll på sidan

Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i Köpenhamns och Fredriksbergs kommuner

Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i Köpenhamns och Fredriksbergs kommuner

Detaljer

Skyfallsförebyggande åtgärder : exempel från arbete i Köpenhamns och Fredriksbergs kommuner
Publikationsnummer
MSB1018–Augusti2016
ISBN-nummer
978-91-7383-678-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
15 s. ill.
Pris
0 kronor
Under somrarna 2010 och 2011 inträffade tre stora skyfall över Köpenhamnsområdet. Efter dessa översvämningar har Köpenhamns stad tillsammans med Fredriksbergs kommun tagit fram en skyfallsplan. Denna studie beskriver på övergripande nivå hur skyfallsplanen tagits fram.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan