Till innehåll på sidan

Samordningsgrupp för sektorsansvariga myndigheter gällande utbildning och övning

Den 1 oktober trädde en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

I och med reformen bildades beredskapssektorer och sektorsansvariga myndigheter. De sektorsansvariga myndigheterna ska driva på arbetet inom sina beredskapssektorer, stödja beredskapsmyndigheterna och verka för att samordning sker med andra aktörer.
MSB har bjudit in de sektorsansvariga myndigheterna till fördjupad dialog och samordning gällande utbildnings- och övningsverksamhet.

Beredskapssektorer och sektorsansvariga myndigheter


Hälsa, vård och omsorg:
Socialstyrelsen

Livsmedelsförsörjning och dricksvatten: Livsmedelsverket

Ordning och säkerhet: Polismyndigheten

Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen: MSB

Transporter: Trafikverket

Ekonomisk säkerhet: Försäkringskassan

Elektroniska kommunikationer och post: Post- och telestyrelsen

Energiförsörjningen: Energimyndigheten

Finansiella tjänster: Finansinspektionen

Försörjning av grunddata: Skatteverket

Arbetsgrupp med länsstyrelserna gällande utbildning och övning

Senast granskad: 29 mars 2023

Till toppen av sidan