Till innehåll på sidan

Övningen Barents Rescue 2019 : nationell utvärdering

Övningen Barents Rescue 2019 : nationell utvärdering

Detaljer

Övningen Barents Rescue 2019 : nationell utvärdering
Publikationsnummer
MSB1472
ISBN-nummer
978-91-7383-995-2
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
61 s. : ill.
Pris
0 kronor
Barents Rescue utgör en övningsserie som sedan 2001 genomförs vartannat år i Barentsländerna. Samarbetet formaliserades 2008 i ett regeringsavtal2 mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Sedan 2009 har Justitiedepartementet delegerat ansvaret till MSB3 att genomföra och tillämpa Barentsavtalet. Övningen har planerats och genomförts i samverkan mellan MSB och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län. Barents Rescue 2019 utgick från ett förändrat format i förhållande till tidigare års övningar med ett större fokus vid kunskapshöjande aktiviteter som komplement till klassiska fältövningar. Utvärdering Uppdraget för utvärderingen av övningen Barents Rescue 2019 är att utvärdera svenska aktörernas förmåga att begära och ta emot internationellt stöd via Barentsavtalet samt att identifiera slutsatser som kan bidra till utveckling av förmågan att begära och ta emot internationellt stöd i samband med omfattande samhällsstörningar. Uppgifter som omfattas av sekretess ingår inte i utvärderingsuppdraget. De aktörsgemensamma beslutade övningsmålen utgår från Barentsavtalet med tillhörande manual för det operativa arbetet. Bedömningar av måluppfyllnad görs utifrån det samlade dataunderlaget från utvärderingsrapporter, AAR-dialoger, enkäter samt kompletterande intervjuer och dokumentation.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 maj 2020

Till toppen av sidan