Till innehåll på sidan

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Kursen syftar till att höja kunskapsnivån för att förebygga, hantera och följa upp it-incidenter i industriella informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig till erfarna systemadministratörer hos organisationer inom offentlig sektor, vid myndigheter och näringsliv som hanterar industriella informations- och styrsystem.

Förkunskaper

  • Erfarenhet av arbete som systemadministratör inom it, gärna med fokus på industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk.
  • Förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch under kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och syftar till att ge deltagarna en förmåga att använda metod och verktyg för att förebygga, hantera och följa upp incidenter.

Kursen omfattar fyra heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska laborationer och övningar där deltagarna i grupp får hantera ett antal incidenter i en realistisk it- och styrsystemmiljö. De två första dagarna ägnas åt kunskapsuppbyggnad och förberedelse genom föreläsningar och laborationer. Under dag tre och fyra genomförs övningar där deltagarna i grupper ska hantera ett antal incidenter i it-miljön.

Under kursen används en generisk incidenthanteringsmetod sammanställd av forskare vid FOI. Metoden kan översättas till metoder från bland annat ISO, ENISA, NIST och MSB vilket gör att deltagarna kan använda kursens kunskap i hemmamiljön.

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna ska:

  • Ha förståelse för hur industriella informations- och styrsystem påverkar incidenthanteringsprocessen.

  • Ha kunskap om metoder för incidenthantering.

  • Ha kunskap om verktyg som kan användas för att förebygga, hantera och följa upp incidenter.

  • Ha en ökad förmåga i incidenthantering inom IT-system i styrsystemsmiljöer.

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs vid FOI, Olaus Magnus väg 42 i Linköping.

Under 2023 erbjuds kursen vid två tillfällen:

  • v.46: 14-17 november
  • v.47: 21-24 november

Anmälan och urval

Välj önskat datum du kan delta. Då antalet platser är begränsade uppmanar vi dig även att uppge om du har möjlighet att delta vid annan tidpunkt/vecka. Vänligen svara utförligt på frågorna i anmälningsformuläret.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Vänligen notera när anmälningsfönstret stänger. Senast tre veckor innan genomförandet kommer du att meddelas om du fått en plats på kursen eller placerats på reservlistan.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Pauline Ärlebäck, pauline.arleback@foi.se.

MSB ansvarar för urval och utskick av antagningsbesked. Därefter övergår ansvaret till FOI som skickar ut kompletterande information kring kursens genomförande till de antagna deltagarna.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida: 
Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 10
Längd: 4 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 28
Längd: 4 dagar

Senast granskad: 5 april 2023

Till toppen av sidan