Till innehåll på sidan

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån för att förebygga, hantera och följa upp it-incidenter i industriella informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig till systemadministratörer hos organisationer inom offentlig sektor, vid myndigheter och näringsliv.

Förkunskaper

  • Erfarenhet av arbete som systemadministratör inom it, gärna med fokus på industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk.
  • Förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Incidenthanteringskursen syftar till att ge deltagarna en förmåga att använda metod och verktyg för att förebygga, hantera och följa upp incidenter.

Kursen omfattar fyra heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska laborationer och övningar där deltagarna i grupp får hantera ett antal incidenter i en realistisk it- och styrsystemmiljö.

Incidenthanteringskursen är uppbyggd i tre delar:

  • Teori: där deltagarna ges inblick i en generisk it-incidenthanteringsmetod sammanställd av forskare vid FOI.
  • Träning: bestående av praktiska laborationer där olika verktyg för incidenthantering testas, bl.a. MSB:s skyddspaket ICS/SCADA och öppna verktyg såsom Wireshark.
  • Övning: över tre sessioner där deltagarna delas upp i grupper och får möjlighet att öva hantering av ett antal it-baserade angrepp och incidenter i ett realistiskt företagsnätverk.

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs vid FOI, Olaus Magnus väg 42 i Linköping.

Under 2022 erbjuds kursen vid ett tillfälle:

  • v.46: 15-18 november

Anmälan och urval

Anmäl dig till det datumet som passar. Då antalet platser är begränsade ber vi dig att även att uppge om du har möjlighet att delta vid ett annat tillfälle.

Vänligen motivera även varför just du är lämplig att väljas delta på kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Anmälningsfönstret stänger cirka en månad innan kursstart och senast tre veckor innan genomförandet kommer du att meddelas om du fått en plats på kursen.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Tommy Gustafsson, tommy.gustafsson@foi.se

FOI ansvarar även för att skicka ut kompletterande information kring kursens genomförande till de antagna deltagarna.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida: 
Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 23
Längd: 4 dagar

Senast granskad: 2 mars 2022

Till toppen av sidan