Till innehåll på sidan

Hur styrs skyddet? : underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? : underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Detaljer

Hur styrs skyddet? : underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser
Publikationsnummer
MSB0133
ISBN-nummer
978-91-7383-060-7
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
93 s. : ill.
Pris
0 kronorHur ser verkligheten ut för en kommun som i sitt perspektiv ska se på hela
hotskalan. En verklighet som styrs av ett antal lagstiftningsområden. Johan
Hermelin har på uppdrag av MSB tagit fram ett underlag för diskussion kring
kommunens styrning av det han kallar oönskade händelser. Han diskuterar
kring kommunernas ansvar och dess möjlighet att styra skyddet mot oönskade
händelser. Allt sedan Lag om skydd mot olyckor, LSO infördes 2004 har
diskussioner förts kring målstyrning och vad det kräver av kommunen. För att
kunna följa upp utvecklingen inom området skydd mot olyckor påbörjade
dåvarande Räddningsverket 2006 arbetet med att ta fram ett förslag till
system som stöd för uppföljning och utvärdering av skydd och säkerhet. I
fokus sattes utvecklingen av indikatorer.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan