Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet - Operativ informationssäkerhetskurs

Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet.

Detaljer

Målgrupp

För personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna kurs är grundläggande kunskap om informationssäkerhetsarbete en förutsättning.

Kostnad

Kursen erbjuds kostnadsfritt på msb.se utan krav på anmälan.

Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken.

Kursen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 12 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Här kan du som har en nyckelroll i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet genomföra utbildningen:

Webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete

Kursen har utvecklats av MSB i samverkan med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senast granskad: 31 mars 2022

Till toppen av sidan