Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet - Operativ informationssäkerhetskurs

Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet.

Detaljer

Målgrupp

För personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet.

Kostnad

Kursen är revideras för tillfället, men kommer inom kort att erbjudas kostnadsfritt på msb.se utan krav på anmälan.

Operativ informationssäkerhetskurs är en av tre informationssäkerhetskurser som MSB erbjuder:

  • Operativ informationssäkerhetskurs (interaktiv webbutbildning)
  • Taktisk informationssäkerhetskurs, en kurs om ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete (interaktiv webbutbildning)
  • Strategisk och systematisk informationssäkerhetskurs, en kurs med fokus på verksamhetens ansvar och CISO:s (chief information security officer) ledningens genomgång (platsbunden utbildning som omfattar två tillfällen)

Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Deltagarna får kunskaper i hur orientera sig i de olika analyser som ingår i arbetet samt hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete påverkar riskhantering och beslutsunderlag i verksamheten.

Här kan du som informationssäkerhetssamordnare/CISO eller motsvarande inom kommun, myndighet, region och länsstyrelse beställa MSB:s kurs, Operativ informationssäkerhet till er verksamhet. Kursen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senast granskad: 14 december 2021

Till toppen av sidan