Till innehåll på sidan

Förmåga: Nå och attrahera potentiella deltidsbrandmän

Det ska vara enkelt att rekrytera med kontinuitet. Kommunen, politiker och tjänstepersoner, ansvarar för kommunal räddningstjänst och behöver stödja personalförsörjningen bland annat genom att underlätta för kommunal personal att även arbeta som deltidsbrandmän. Allmänheten ska ha en kännedom både om vilka arbetsuppgifterna är och vad det innebär att vara deltidsbrandman.

De här förutsättningarna är viktiga för att nå och attrahera potentiella deltidsbrandmän.

Kommunen har ett långsiktigt helhetstänkande i rekryteringsarbetet

Kommunerna har en prognos för personalomsättningen på flera års sikt, och beskriver vilka kompetenser de behöver. Det finns en planering för när olika aktiviteter ska ske och vad de ska innehålla.

Marknadsföring av yrket

Marknadsföringen av räddningstjänstens arbetsuppgifter och uppdraget som deltidsbrandman är genomtänkt, och ger en rättvisande bild till allmänheten.

Potentiella deltidsbrandmän ska i högre utsträckning se sig som anställningsbara

Personer som inte tidigare sett sig själva som deltidsbrandmän får kunskap om vad uppdraget innebär.

De andra förmågorna

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan