Till innehåll på sidan

Ansvar, samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK)

Ansvar, samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK)

Detaljer

Ansvar, samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK)
Publikationsnummer
MSB996
ISBN-nummer
978-91-7383-659-3
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
84 s.
Pris
0 kronor
Ansvar, samverkan, handling - Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK). Bilaga 1: Sammanställning och analys av deltagande aktörers utredningar och utvärderingar efter skogsbranden i Västmanland 2014 - En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. Bilaga 2: Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen - En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. Bilaga 3: Samråd och dialogtillfällen - En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. Utgångspunkten för uppdraget har varit erfarenheter från hanteringen av skogsbranden. MSB har dock valt att i arbetet även ta hänsyn till lärdomar från andra inträffade och övade händelser samt pågående hanteringen av flyktingsituation. Regeringen har beslutat att planeringen för civilt försvar ska återupptas. MSB har därför försökt säkerställa att de åtgärdsförslag som lämnas, i de delar där det är relevant, också stärker förmågan i det civila försvaret. Detta är andra utgåvan av publikationen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan