Till innehåll på sidan

Resiliens : begreppets olika betydelser och användningsområden

Resiliens : begreppets olika betydelser och användningsområden

Detaljer

Resiliens : begreppets olika betydelser och användningsområden
Publikationsnummer
MSB569
ISBN-nummer
978-91-7383-349-3
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
26 s.
Pris
0 kronor
Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det sammanhang där det används och förekommer inom olika kontexter så som, individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå. Genomgående och oavsett kategori eller nivå så är dock resiliens en beskrivning av, på ett eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. En ökad förståelse för hur begreppet kan användas har efterfrågats inom MSB. Denna studie ska bidra till kunskap om hur begreppet resiliens används inom olika områden, men har inte som ambition att föreslå hur och på vilket sätt och i vilka sammanhang MSB ska eller bör använda sig av begreppet resiliens. Rapporten beskriver ekologisk-, social- och organisatorisk resiliens, resiliens inom psykologin, materialtekniken, internationellt arbete och bistånd samt begreppet resiliens kopplat till klimatförändringar, konflikter, terror och ekonomi. Begrepp som disaster resilience och resilience engineering beskrivs också. I rapporten ges ett antal exempel på definitioner från olika organisationer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan