Till innehåll på sidan

Strategi och forskningsplan

Som en grund för MSB:s forskningsfinansiering finns två dokument. Det är forskningsstrategin och forskningsplanen.

Forskningsstrategin, "Investering i kunskap", beskriver målsättning och ambitioner med forskningsfinansieringen. Fokus ligger på att kunskaperna ska komma till olika slags nyttor i samhället. 
Länk till MSB:s forskningsstrategi

Forskningsplanen beskriver vilka områden som forskningen ska fokusera på de kommande åren, men även hur insatserna från MSB:s sida kan se ut. Den nu aktuella forskningsplanen gäller fram till halvårsskiftet 2023.
Länk till MSB:s forskningsplan

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan