Skördearbete på mark med hög brandrisk under torra förhållanden innebär ökad risk för vegetations-brand. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner behöver därför ske med största försiktig...