Till innehåll på sidan

Så bidrar du till WIS

MSB utvecklar och uppdaterar WIS regelbundet. Vi tar gärna emot förslag och idéer i utvecklingsarbetet.

Om du vill bidra till utvecklingen av WIS får du gärna kontakta WIS-supporten och dela med dig av dina förslag och idéer.

Kontakt

WIS-support
010–240 43 00

WIS samordningsforum

WIS samordningsforum är en referensgrupp för diskussioner och utveckling av teknik och metodik för WIS. I forumet finns representanter från olika aktörer inom det svenska beredskapssystemet. Just nu deltar ett tjugotal användare från länsstyrelser, regioner, kommuner och centrala myndigheter. 

Forumet har möten cirka fyra gånger per år. Ett eller två möten brukar vara fysiska möten och resterande är kortare digitala möten. Deltagarna bidrar med sin tid och MSB står för resor och logi i samband med de fysiska mötena.

Om du och din organisation vill bidra till utvecklingen av WIS och delta i att styra i vilken riktning systemet förändras är du välkommen att kontakta oss och berätta att du är intresserad av att medverka i WIS samordningsforum. Vi vill gärna att deltagare i forumet medverkar i minst ett år för att få kontinuitet i utvecklingsarbetet.

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan