Till innehåll på sidan

Brandsäkerhet i hemmet

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma

 • Brandvarnare
 • Pulversläckare minst 6 kg
 • Brandfilt minst 120 x 180 cm

Brand i lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska lägenheten utrymmas. Om möjligt stäng in branden. Det är viktigt att du stänger din lägenhetsdörr när du utrymt så att brand och rök inte sprider sig ut i trapphuset.

Om det brinner någon annanstans och du upptäcker rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet och hålla dörren stängd. En lägenhet ska motstå en brand i ungefär en timme.

Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.

Brand i villor, radhus, småhus

Om det brinner i ditt hus ska alla kunna ta sig ut. Antingen via ytterdörrar, genom fönster eller balkongen. Det är bra om alla känner till hur de ska ta sig ut och var ni kan återsamlas utanför huset. Stäng alltid dörren om rummet eller huset där det brinner så det inte kommer in mer syre till branden.

Det finns utrymningsstegar anpassade för utrymning via fönster som kan användas för utrymning från övervåningar.

Så släcker du mindre bränder i hemmet

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands.

Om det brinner i en kastrull

Om det börjar brinna i en kastrull släcker du genom att lägga på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

Om det brinner i en elektrisk apparat

När det brinner i elektriska apparater: dra först ur kontakten. Kväv branden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Om det brinner i dina kläder

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd.

Brinner det i någon annans kläder försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Du kan även använda en brandfilt och kväva elden med.

Öva gärna utrymning

Oavsett om du bor i lägenhet eller småhus kan du förbereda dig och din familj på hur ni skulle ta er ut om det skulle börja brinna.

 • Kan ni använda den vanliga utgången?
 • Behövs nyckel för att öppna dörren från insidan eller finns andra hinder?
 • Hur ska man göra om man blir fast i en källare eller på övervåningen?
 • Om ni har en balkong, finns det en stege eller måste man hoppa?
 • Kom också överens om en återsamlingsplats, inte för nära huset.

Checklista vid brand

 • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
 • Varna andra som hotas av branden.
 • Larma SOS Alarm på 112.
 • Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan