Till innehåll på sidan

Grannsamarbete i kris

Om du känner dina grannar till vardags har ni alla större chans att kunna hantera en kris på ett bra sätt. Här finns inspiration inför byggandet av er gemensamma beredskap.

Även globala händelser påverkar våra liv lokalt där vi bor. Erfarenheterna från pandemin och kriget i Ukraina visar att många människor ser nyttan med stärkt gemenskap i svenska bostadsområden. Det ökar tryggheten att kunna umgås, söka kunskap tillsammans med andra och göra gemensamma insatser. Ett socialt nätverk som finns nära har alla nytta och glädje av även i lugna tider.

TIPS! Under Beredskapsveckan (25 september - 1 oktober) anordnas många aktiviteter av kommuner och föreningar runt om i landet. 
Mer om Beredskapsveckan 

Grannar lagar mat på en grill utomhus

Tips för att komma igång

 • Kolla först intresset hos dina grannar, din fastighetsvärd, fastighetsägare, samfälligheten eller i styrelsen. Vill någon mer prata om beredskap? Beställ broschyren "Om krisen eller kriget kommer" (max 10) från MSB.
 • Varje område har sina risker, så en bra start för att bygga beredskap är att bli medveten om dem. Alla kommuner i Sverige har i uppgift att göra en regelbunden risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som ibland läggs ut på kommunens webbplats.
 • Se över gemensamma utrymmen och inventera hur de kan användas. Kan ni ordna ett gemensamt krisförråd med till exempel torrvaror, vatten och spritkök? Var noga med att följa regler kring förvaring av brandfarliga vätskor.
 • Kan ni inrätta ett samlingsrum där det alltid finns en radio som går på batteri?
 • Fundera på hur ni kan klara ett läge utan tillgång på el, vatten och värme. Öva på att laga mat gemensamt på en grill på innergården eller liknande.
 • Om ni som fastighetsägare innehar skyddsrum, följ råden som ges kring dessa.
 • Fundera på vilka av er som skulle behöva extra hjälp i en kris. Som exempelvis har svårt att röra sig, förstå eller kommunicera eller som har hjälp till vardags från till exempel hemtjänst.
 • Se över era kontaktvägar. En chattgrupp eller Facebookgrupp för bostadsområdet kan vara en start, men också papperslistor med telefonnummer, som förstås ska vara frivilligt att uppge.
 • Kom ihåg att kommunen är ansvarig för bland annat vattenförsörjning och avfallshantering även vid en kris. Kontakta kommunen om ni har frågor.

Preppa tillsammans - ett studiematerial

Bildningsförbundet ABF har under lång tid arbetat för att stärka beredskapen i Sveriges bostadsområden, samhällen och byar. Sedan 2020 driver ABF projektet "Preppa tillsammans" som finansieras av MSB och som har en manual för att starta en lokal hemberedskapsgrupp oavsett var eller hur du bor. Där finns många fler tips!
Preppa tillsammans (ABF)

Inventering av bostadsrättsföreningars behov

Hösten 2021 skickade MSB ut en enkät till 192 bostadsrättsföreningar runt om i Sverige för att få höra hur de arbetar med sin beredskap idag. Vi utgår bland annat från dessa svar när vi tar fram råd löpande framöver.

Några bostadsrättsföreningar hade:

 • en lokal där gemensamma saker, till exempel vatten, kan förvaras (12 %)
 • installerat solpaneler för att minska sårbarheten vid strömavbrott (9 %)
 • gjort en kunskapsinventering i föreningens styrelse (8 %)
 • fungerande camping-, gasol eller spritkök eller grill (15 %)
 • en radio med alternativ strömförsörjning (9 %)
 • tillgång till vatten (9 %)

Rapport behovsinventering bostadsrättsföreningar

Film och övning: Rädd eller beredd?

MSB har skapat en kort filmserie och en scenarioövning som kan användas på olika slags föreningsmöten. "Rädd eller beredd?" är en fortsättning på broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Den utspelar sig på en gårdsstädning bland grannar och bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.

Till Rädd eller beredd?

Fler idéer?

Sidan kommer att byggas ut löpande. Kontakta beredskapsveckan@msb.se med tips eller berättelser om beredskap i bostadsområden.

Brandskydd

En broschyr om hur man skyddar sin byggnad från brand för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som förvaltar flerbostadshus.

Spritkök och tändvätska

När du och dina grannar ska laga mat på spritkök, grill eller vid eldstad så behöver ni skydda er själva och andra från brännskador.

Förvaring av brandfarliga varor

Gasol- och spritkök är bra i kris. Så här förvarar du de brandfarliga varorna på ett säkert sätt.

Anslag till trapphuset

Några enkla råd om hur man kan skydda sig och sina grannar mot brand. Anslaget kan sättas upp i trapphus.

Naturolyckor

Faktablad om hur man som fastighetsägare kan ta reda på risker och agera före, under och efter olika naturolyckor.

Svar på vanliga frågor om skyddsrum

Fastighetsägare med skyddsrum har en del av ansvaret för befolkningskyddet. Här finns allt om regler och ansvar.

Vill ni göra frivilliga insatser?

Frivilliga försvarsorganisationer rekryterar och utbildar personal som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig.

Senast granskad: 4 september 2023

Till toppen av sidan