Till innehåll på sidan

MSB i EU-projekt

MSB deltar i flera olika EU-finansierade projekt. Här kan ni läsa mer om projekten.

MSB deltar antingen som partner eller som så kallad LEAD. LEAD innebär att myndigheten är projektledare i ett så kallat konsortium som består av flera partner och som ofta består av olika medlemsländer i EU. 

Olika EU-finansierade projekt som MSB deltar i

 • BSR CASCADE

  Namn: BSR CASCADE – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development (BSR= Baltic Sea Region)

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument, Prevention and Preparedness Projects

  MSB:s kontaktperson: Janet Edwards

  Om projektet: CASCADE syftar till att förbättra kapaciteten att förstå, utvärdera och behandla aktuella och framtida klimatrelaterade risker på lokal nivå med fokus på Östersjöregionens förutsättningar.

  CASCADE syftar till att:

  • Öka kunskap om klimatrisker inkl. riskbedömningar
  • Öka kapaciteten att hantera klimatrisker
  • Öka kunskap om Sendairamverket och hur det kan tillämpas på lokal nivå
  • Skapa samverkan och synergier i Östersjöregionen kring dessa frågor

  Det unika med projektet är att det sammanför säkerhets/krisberedskaps- och klimatanpassningsfrågor samt implementeringen av FN:s Sendairamverket för katastrofriskreducering. Projektet ska ta fram riktlinjer för klimatanpassning och riskhantering.

  I det ingår att identifiera nuvarande och kommande klimatrelaterade risker genom att:

  • Ta fram en portfolio av riskvärderingsmetoder
  • Ta fram riktlinjer för att värdera klimatrisker
  • Analysera hinder
  • Testa riktlinjerna

  Syftet med detta är att höja kunskapen och kapaciteten hos dessa genom att ta fram en kurs i katastrofriskreducering som innehåller klimatriskbedömningar och Sendairamverket.

  Projektet webbplats

 • Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)

  Projekt: Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)

  Finansiär: DG DEVCO - DG for International Cooperation and Development

  MSB:s kontaktperson: Carl-Johan Breitholtz

  Om projektet: LACER är ett EU-finansierat projekt som syftar till att stärka den regionala samarbetsorganisationen ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

  Startdatum för projektet var den 1 mars 2020 och det kommer att genomföras under en fyraårsperiod. Det leds av MSB tillsammans med Estlands civilskyddsmyndighet, Estonian Rescue Board (ERB). Det övergripande målet är stärkt institutionell kapacitet hos AHA Centre inom området katastrofövervakning, beredskap och respons. Det syftar även till att stärka ASEANs responsmekanism vid katastrofer.

  MSB kommer att ha en projektkoordinator på plats vid AHA Centre i Jakarta, Indonesien, under hela projektperioden. Den sammanlagda budgeten är 2,2 miljoner euros. Projektet befinner sig i en uppstartsfas.

  Projektet kommer ha en egen hemsida men den är inte klar ännu.

 • Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Projekt: Support for coordination and promotion of activities of the Policy Area Secure

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG Baltic Sea

  MSB:s kontaktperson: Julia Fredriksson

  Om projektet: I samverkan med Östersjösekretariatet samordnar MSB policyområde Secure inom EU:s Östersjöstrategi. EU-medel används för koordineringsuppdraget som täcker PA Secure styrgruppsmötena och deltagandet i strategins aktiviteter.

  Policy Area Secure:s webbplats

 • Safety & Security Test Arena

  Projekt: Safety & Security Test Arena

  Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden

  MSB:s kontaktperson: Louisa Rolandsdotter

  Om projektet: Safety & Security Test Arena Är ett stort regionalt samarbetsprojekt i norra Sverige. Projektet följer triple helix-modellen, där partner från näringslivet, offentliga sektorn och universitetet samverkar. Blåljusmyndigheter, dvs polis, ambulans och räddningstjänst, och företag vill tillsammans med forskare vid Umeå universitet ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatsen och skadehändelser. Projektet samordnas av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  Projektets webbplats

 • ARCTIC REIHN 2021

  Projekt: ARCTIC REIHN 2021

  Finansiär: DG ECHO Civil Protection Financial Instrument

  MSB:s kontaktperson: Pelle Postgård

  Om projektet: Sverige är en av flera partner i övningsprojektet ARCTIC REIHN 2021. Syftet med övningen ARCTIC REIHN 2021 är att pröva och verifiera beredskapsförmågan i händelse av en kärn- eller radiologisk olycka i norra Norge. Scenariot kommer att bli en marinolycka med konsekvenser för både hav och land. Att verifiera och pröva de internationella och europeiska varnings och insatsstrukturerna kommer vara av central vikt.

 • Enhancing the Civil Protection in Armenia

  Projekt: Enhancing the Civil Protection in Armenia

  Finansiär: DG NEAR. Sida kompletterar även finansieringen.

  MSB:s kontaktperson: Marie Velasquez Fredriksson

  Om projektet: Projektet består av tre komponenter: juridiskt ramverk, civilskydd och förbättring av HR-systemet inom civilskyddet. Målet är att effektivisera civilskyddet i Armenien. Projektet genomförs i samarbete med Fire and Rescue Department i Litauen, och målgruppen är Ministry of Emergency Situations/Armenian Rescue Services. Projektet kommer att inledas i april/maj 2020, varar 2 år och innefattar 12 miljoner kr. Avtal med EU skrivs under i mars/april 2020.

  Projektet har ännu ingen webbplats.

Senast granskad: 5 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan