Till innehåll på sidan

Kommunala verksamheter

Verksamheter som alltid behöver fungera beskrivs ur ett krisberedskapsperspektiv i egna kapitel. För varje kommunal verksamhet beskrivs bland annat ansvar och roller för aktörer samt planering som är viktig ur ett krisberedskapsperspektiv.

Senast granskad: 11 mars 2024

Till toppen av sidan