Till innehåll på sidan

Råd för lokala broschyrer om kris och krig

Funderar din kommun på att ta fram en broschyr med lokalt anpassad information om beredskap inför kris och krig? Nu har MSB tagit fram råd som inspiration till ert arbete.

Den nationella broschyren "Om krisen eller kriget kommer" är fortfarande aktuell men MSB välkomnar lokala varianter för att öka invånarnas motståndskraft.

Bild på tre olika lokala broschyrer

Behov av lokal information

Hösten 2022 samlade MSB åtta fokusgrupper som hade till uppgift att diskutera olika frågor rörande motståndskraft hos allmänheten. Grupperna hade olika sammansättningar. Totalt medverkade 50 personer (31 kvinnor, 19 män) med en snittålder på 41 år. 

Vissa berättade att de nyligen hade fått information från länsstyrelsen och/eller kommunen, vilket uppskattas. Regional/lokal information är ett bra komplement till den nationella broschyren, menar respondenterna i fokusgrupperna.

Exempel på lokal information kan vara:

  • var kommunens trygghetspunkter finns
  • var det finns skyddsrum
  • vilken frekvens den lokala P4-kanalen har
  • hur människor kan engagera sig i lokala föreningar för att bidra till Sveriges totalförsvar.

Råd och inspiration från MSB 

MSB har tagit fram råd och inspiration till kommuner, länsstyrelser och andra som vill ge ut lokala broschyrer om kris och krig. Många aktörer har bidragit med synpunkter. 

Råd för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig 

Existerande lokala broschyrer

Flera svenska kommuner, länsstyrelser och städer har redan gjort broschyrer. Vi har samlat ett flertal för inspiration:

Exempel på lokala broschyrer

Vi välkomnar synpunkter, reflektioner, omdömen och förslag på kompletteringar. Hör av dig till beredskapsveckan@msb.se

Senast granskad: 26 maj 2023

Till toppen av sidan