Till innehåll på sidan

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till de skärpta regler som gäller för privatpersoner från den 1 februari 2021

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till de skärpta regler som gäller för privatpersoner från den 1 februari 2021

Detaljer

Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer : Vägledning till de skärpta regler som gäller för privatpersoner  från den 1 februari 2021
Publikationsnummer
MSB1698
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Enskildas tillgång till vissa kemiska produkter har begränsats inom EU, för att de innehåller ämnen som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen (sprängämnesprekursorer). EU-förordning 2019/1148 skärper kraven jämfört med tidigare regler på området. Denna vägledning riktar sig till dig som är privatperson.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 1 februari 2021

Till toppen av sidan