Till innehåll på sidan

Hot- och riskkartor, utbredning för 50-års flöde - visningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till visningstjänsten för hot- och riskkartor:
http://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_HotRisk50/MapServer/exts/InspireView/service

Utbredningsskikt för 50-års flödet/nivån i dagens klimat motsvarande hotkartor/riskkartor för de områden med betydande översvämningsrisk enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018.
För vattendrag finns endast utbredningsskikt för ett avgränsat område och inte hela vattendraget. Om ett område identifierats utifrån vattendrag och det i området också finns en sjö så finns även hotkartor/riskkartor framtagna för dessa.

Datamängden är ett resultat av revideringen av steg 2 för cykel 2 (2019) inom översvämningsdirektivet men även för steg 2 i cykel 1 (2013) finns även med i datamängden.

För vattendrag har en 2 dimensionell hydraulisk modell använts för att ta fram utbredningen. För Vänern, Vättern och Mälaren har en analys av höjd använts.

Vilken cykel respektive hotkarta/riskkarta är i från framgår i attributtabellen.

Mer information om förordningen om översvämningsrisker

Senast granskad: 10 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan