Till innehåll på sidan

Forskning i CRATE - Resilienta industriella informations- och styrsystem

Forskning i CRATE - Resilienta industriella informations- och styrsystem

Detaljer

Forskning i CRATE - Resilienta industriella informations- och styrsystem
Publikationsnummer
MSB1803
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor
I denna slutrapport beskrivs resultaten från projektet Industriella informationsoch styrsystem - NCS3 - uppstart av forskningsprogram – fortsättning. Projektet har genomförts av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har varit ett stödprojekt till forskningsprojekten CERCES och RICS. Inom projektet har forskningsplattformen RICS-el utvecklats, en referensmiljö för de driftmiljöer som återfinns inom den svenska energiförsörjningen. Plattformen är en modul i cyberanläggningen CRATE (Cyber Range And Training Environment) och har under projektet gett examensarbetare, doktorander och forskare möjligheten att genomföra avancerade experiment som leder till förbättrad cybersäkerhet för Sveriges energiförsörjning.

Senast granskad: 30 juni 2021

Till toppen av sidan