Till innehåll på sidan

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige

Detaljer

Publikationsnummer
MSB973
ISBN-nummer
978-91-7383-641-8
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
80 s. : ill.
Pris
0 kronor
Klimatförändringarna påverkar Sverige och risken för översvämningar och skyfall väntas öka i framtidens klimat. Denna rapport ger en sammanfattning av ett fyraårigt (2012-2015) forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tanken med projektet är att stödja kommuner och länsstyrelser i det pågående klimatanpassningsarbetet med fokus på hantering av skyfall och översvämning från sjöar och vattendrag. Projektet har genomförts av Göteborgs universitet, SMHI, och Karlstads universitet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan