Till innehåll på sidan

Samhällets informationssäkerhet : nationell handlingsplan 2012

Samhällets informationssäkerhet : nationell handlingsplan 2012

Detaljer

Publikationsnummer
MSB423
ISBN-nummer
978-91-7383-254-0
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI)1 tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015.2 För att förverkliga strategins intentioner behöver målen brytas ned till konkretaåtgärder. Den här handlingsplanen är ett verktyg för myndigheterna i SAMFIatt ta fram prioriterade åtgärder, och ska också ses som en efterföljare till denhandlingsplan som publicerades 2008 av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) påuppdrag av regeringen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan