Till innehåll på sidan

Samhällets informationssäkerhet : nationell handlingsplan 2012

Samhällets informationssäkerhet : nationell handlingsplan 2012

Detaljer

Samhällets informationssäkerhet : nationell handlingsplan 2012
Publikationsnummer
MSB423
ISBN-nummer
978-91-7383-254-0
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med övriga myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI)1 tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015.2 För att förverkliga strategins intentioner behöver målen brytas ned till konkretaåtgärder. Den här handlingsplanen är ett verktyg för myndigheterna i SAMFIatt ta fram prioriterade åtgärder, och ska också ses som en efterföljare till denhandlingsplan som publicerades 2008 av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) påuppdrag av regeringen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan