Till innehåll på sidan

LIA-handledarträff

Det här är ett tillfälle där du får utbyta erfarenheter med andra som är handledare för SMO-studeranden på LIA - lärande i arbete. LIA är uppdelad i två perioder, en tvåveckorsperiod i termin 1 och en femtonveckorsperiod i termin 3.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är LIA-handledare och LIA-samordnare.

Inriktningen kommer att vara att utbyta erfarenheter från den pågående LIA:n där implementeringen av kursen Tillsyn och annan oycksförebyggande verksamhet A finns med. 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 27 maj 2021

Till toppen av sidan