Till innehåll på sidan

LIA-handledarträff

Det här är ett tillfälle där du får utbyta erfarenheter med andra som är handledare för SMO-studeranden på LIA - lärande i arbete. LIA är uppdelad i två perioder, en tvåveckorsperiod i termin 1 och en femtonveckorsperiod i termin 3.

Detaljer

Målgrupp

För dig som är LIA-handledare och LIA-samordnare.

Inriktningen kommer att vara att utbyta erfarenheter från den pågående LIA:n där implementeringen av kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A finns med. 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 31 januari 2024
Ort: Revinge
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar

Senast granskad: 27 maj 2021

Till toppen av sidan