Till innehåll på sidan

Stöd till Ekvatorialguinea efter explosioner mars 2021

Ekvatorialguinea drabbades den 7 mars 2021 av kraftiga explosioner i staden Bata. MSB stöttade med tre experter från MSB:s insatspersonal. Uppdragen avslutades 2 april.

Hittills (mars 2021) har det rapporterats om närmare 100 dödsfall och 600 skadade. Explosionerna har orsakat omfattande skador på många bostäder och även ett nybyggt sjukhus. Det befaras också att fler människor kan finnas kvar under raserade hus.

FN-team ser till att hjälpen hamnar rätt

Två av MSB:s personal jobbade som en del av FN:s bedömningsstyrka United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC). Teamet sändes ut för att stödja landets myndigheter i att bedöma skadornas omfattning och koordinera stöd från omvärlden, så att rätt hjälp kom till rätt plats och hjälper de som är drabbade.

Experterna reste till platsen med två experter från finska Emergency Services Academy Finland (ESAF). De ansvarade tillsammans för att bygga upp en arbetsplats för UNDAC-teamet. De hade med sig utrustning för att etablera internet- radio- och mobilkommunikation för teamet. Det möjliggjorde säker och tillförlitlig kommunikation mellan teamet, nationella katastrofhanteringsmyndigheter och internationella humanitära aktörer. MSB:s experter förväntades också stödja med administrativa uppgifter och logistikhantering för att effektivisera teamets behovsbedömningar och samverkan med myndigheter och internationella aktörer.

Miljöexpert analyserar olyckan

MSB stöttade även med en miljöexpert som analyserade de omedelbara miljömässiga konsekvenserna av olyckan. MSB ingår som medlemsland i EU:s civilskyddsmekanism, och det är genom det som den svenska miljöexperten lånades ut. Miljöexperten stöttade FN:s katastrofbedömningsteam UNDAC och FN:s miljöbedömningsenhet, Joint Environmental Unit.

I uppdraget ingick att undersöka vilka miljömässiga faktorer som fanns innan olyckan, vilka miljökonsekvenser som uppstått på grund av olyckan, och hur de olika faktorerna gemensamt påverkar miljön efter olyckan. Miljöexpertens uppdrag skedde i nära samarbete med andra experter i UNDAC-teamet, såsom en minklarerings- och sprängämnesexpert, samt med FN:s nationella representant i landet och lokala myndigheter.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

MSB:s nyhetsrum på Mynewsdesks webbplats

Senast granskad: 4 maj 2021

Till toppen av sidan