Till innehåll på sidan

Landstingens ledningsförmåga - vid allvarlig händelse : handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder

Landstingens ledningsförmåga - vid allvarlig händelse : handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0036
ISBN-nummer
978-91-7383-019-5
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
73 s.
Pris
0 kronor
MSB är ansvarig myndighet för att stödja landstingen i deras arbete med att åstadkomma tekniska förutsättningar för en effektiv och säker ledning på regional nivå under allvarliga händelser. Denna handbok ger landstingen ökat stöd i sitt arbete med sin egen ledningsorganisation och tydliggör vilka tekniska åtgärder som kan vidtas för att säkerställa ledningsförmåga och förbättra det tekniska ledningsstödet baserat på genomförda risk- och sårbarhetsanalyser.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan