Till innehåll på sidan

Standby Partnership

Standby Partnership (SBP) är ett nätverk av bilaterala avtal mellan ett flertal olika aktörer – såsom MSB och FN.

Partnerskapen påbörjades 1991, som en del av responsen till den humanitära krisen i Irak. Behovet för FN av att snabbt mobilisera experter och materiel under kriget i Irak översteg FN:s egna kapacitet och de sökte då stöd från andra organisationer. Detta samarbete var startskottet för ett mer formellt samarbete och SBP-nätverket etablerades.

Stärker FN:s arbete

I dag består SBP av många frivilligorganisationer och myndigheter, som bistår med expertis för att stärka FN:s arbete, under humanitära kris- och katastrofsituationer. MSB sänder personal till FN i de flesta mer omfattande humanitära situationer, oftast med kort varsel. Det handlar oftast om samordnare, informationsexperter, ingenjörer, IT- och radiokommunikationsexperter, byggnadsingenjörer och så vidare. Deras uppdrag är att bistå FN med att genomföra effektiva och livräddande insatser för den befolkning som har drabbads av en naturkatastrof eller konfliktsituation. 

Organisationerna som är med i SBP-nätverket träffas årligen för att förbättra sitt arbete, genom att bl.a. stärka samordningen inom nätverket, och genomföra gemensamma utbildningar.

Gemensamt mobiliseras stöd till FN med över 1100 tekniska experter årligen.

Mer om Standby Partnership (SBP)   

Senast granskad: 29 maj 2019

Till toppen av sidan