Till innehåll på sidan

Ersättning till kommuner

Kommuner får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Hur ersättningen ska användas och vilket stöd kommunerna får regleras i överenskommelser mellan MSB och SKR.

Medlen användas till uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser som till exempel risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.  Åtgärder ska vara förberedande och förebyggande.

Överenskommelserna finns att läsa på webbsidan Uppgifter och stöd enligt överenskommelser

Anvisningar statlig ersättning för kommuner 2024-2026

Länsstyrelsernas arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar beskrivs i två vägledningar:

Vägledning för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvarGemensamma bedömningskriterier för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Utbetalning av ersättningen

Ersättningen betalas ut i juni varje år. MSB skickar ut information om ersättningsnivån för innevarande år senast i maj och där framgår hur utbetalningen går till. 

Särskilt stöd till ledningsplatser

Utöver ersättning enligt överenskommelserna kan kommuner söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrustning av kommunernas ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller

Läs mer om MSB stöd till ledningsplatser

Stöd till kommuner samlat på en webbsida

De stöd och vägledningar som MSB tar fram till kommuner i enlighet med överenskommelserna finns samlat på en webbsida.

Samlat stöd till kommuner

Senast granskad: 31 januari 2024

Till toppen av sidan