Till innehåll på sidan

Utvärdering av forskningsprogrammet Framtidens skadeplats

Utvärdering av forskningsprogrammet Framtidens skadeplats

Detaljer

Utvärdering av forskningsprogrammet Framtidens skadeplats
Publikationsnummer
MSB1644
ISBN-nummer
978-91-7927-085-8
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor
Linköpings universitet har erhållit forskningsstöd från MSB för forskningsprogrammet Effektiva räddningsinsatser för framtidens skadeplatser nedan kallat Framtidens skadeplats under 2015–2020. Attityd i Karlstad AB har fått i uppdrag av MSB att utvärdera forskningsprogrammet. Syftet med utvärderingen är att genomföra en extern granskning av hur forskningsprogrammet, inklusive hur enskilda projekt har genomförts, med fokus på den vetenskapliga kvaliteten.

Senast granskad: 30 november 2020

Till toppen av sidan