Till innehåll på sidan

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete

Detaljer

Räddningstjänst under höjd beredskap – RUHB : Del 1. Vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete
Publikationsnummer
MSB1456
ISBN-nummer
978-91-7927-026-1
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor
Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Som ett led i den återupptagna planeringen för totalförsvaret kommer MSB ta fram en serie vägledningar och andra anvisningar som ska syfta till att stödja länsstyrelser och kommuner i planeringsarbetet. Denna vägledning ska ses som ett första inledande stöd i planeringsarbete för räddningsinsatser under höjd beredskap.Kommunens organisation för räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvar. För att den på ett effektivt sätt och med kraft ska kunna lösa sitt uppdrag vid samhällsstörningar och höjd beredskap krävs en sammanhängande planering. Denna handlar bland annat om att analysera hoten, bestämma ambitionsnivåer, inventera behovet av resurser samt utbilda och öva. Räddningstjänstorganisationen är en del av kommunen och står under kommunstyrelsens ansvar även under höjd beredskap. Planeringen för räddningstjänst under höjd beredskap ska oavsett organisationsform ske i samverkan med kommunens ledning och övriga förvaltningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 31 mars 2020

Till toppen av sidan