Till innehåll på sidan

Brandskydd för särskilt riskutsatta

Det finns många enkla åtgärder som kan minska risken för brand där hemma. Om du har svårt för att själv genomföra dessa saker så kanske det finns någon som kan hjälpa dig? Det kan vara en närstående, granne eller andra. Kanske har du till exempel hemsjukvård eller stöd från socialtjänsten?

Testa brandvarnaren

I en majoritet av alla bränder där människor råkar illa ut så har fungerande brandvarnare saknats. Se därför till att det finns brandvarnare, och var noga med att testa dem! Om du har svårt att nå så finns det smarta produkter som kan hjälpa dig med det. Annars kan du också be någon om hjälp.

Komplettera med brandfilt och brandvarnare

Rekommendationen är att det ska finnas brandsläckare och brandfilt i
alla bostäder. Vid muskelsvaghet kan man även skaffa pulversläckare som är mindre och lättare än 6 kilos pulversläckare, som annars rekommenderas i bostäder.

Ersätt levande ljus och lampor

Det är lätt hänt att glömma att släcka ljus. Därför kan det vara bra att byta ut vanliga ljus mot batteriljus. Det kan också vara en bra idé att byta gamla lampor som blir väldigt varma mot till exempel lågenergilampor.

Se över elektrisk utrustning

Att ersätta gammal elektrisk utrustning med ny kan vara ett bra sätt att minska risken för brand. Om en apparat har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt så kan det vara läge att byta ut den.

Möblera för snabb utrymning

Fundera över vad som kan hindra dig från att komma ut snabbt om det skulle börja brinna. Kanske kan en matta, en fåtölj eller ett bord behöva flyttas för att inte vara i vägen?

Ytterligare skydd som du kan ansöka om

Kanske behöver du ett förstärkt brandskydd utöver de enkla saker du kan göra själv eller med hjälp av en anhörig? Läs igenom exemplen på skydd och fundera på om något eller några av dessa kan vara aktuella för dig.

Spisvakt

En spisvakt är en apparat som förhindrar att det börjar brinna genom att bryta strömmen till spisen, innan farlig uppvärmning sker. Ett bra skydd om du vet med dig att du ibland glömmer att stänga av spisen. Hos kommunen kan du ansöka om att få bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt, alternativt kan du skaffa en själv.

Varseblivningshjälpmedel

Om du har svårt för att uppfatta larmet från en brandvarnare, exempelvis på grund av nedsatt hörsel, så kan du behöva ett varseblivningshjälpmedel. Till exempel så finns det dosor som du kan ha i sängen och som börjar vibrera vid larm, och lampor som börjar blinka. Regionen där du bor kan hjälpa dig att skaffa varseblivningshjälpmedel.
Kontakta exempelvis en hörcentral.

Brandvarnare kopplad till trygghetslarm

Om du har ett trygghetslarm finns det i vissa kommuner möjlighet att ansöka om brandvarnare kopplad till trygghetslarmet. Det här skyddet kan vara aktuellt om du har svårt för att larma själv. SMS-tjänst för hörselskadade och talskadade

För dig som är talskadad eller hörselskadad finns tjänsten ”SMS112”. Med denna tjänst kan du vid en nödsituation larma SOS genom sms. Du kan registrera dig för tjänsten hos SOS.

Automatiskt släcksystem

Ett släcksystem kan förstärka ditt brandskydd om du har stora rörelsesvårigheter. Det aktiveras automatiskt och begränsar snabbt en brand. Ett sådant system kan vara extra viktigt om du har rörelsesvårigheter kombinerat med svårigheter att hantera rökning på ett säkert sätt.

Vilka är extra utsatta vid bränder?

Här följer några konkreta exempel på vad som kan göra en person särskilt utsatt vid enbostadsbrand.

Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel kan göra att man inte uppfattar larmet från brandvarnaren.

Nedsatt syn eller rörelsesvårigheter

Den som ser dåligt eller har problem att röra sig kan ha svårt för att
snabbt sätta sig i säkerhet.

Minnessvårigheter

Om man har minnessvårigheter kan det vara svårt att göra rätt saker vid en brand. Man kan ha svårt för att bedöma en situation, göra saker i en lämplig ordning eller larma. Glömska kan också göra att man ibland glömmer maten på spisen eller att släcka levande ljus.

Starka läkemedel eller alkohol

Om man ofta är påverkad av läkemedel eller alkohol kan man ha svårt för att uppfatta en brand, men ibland också ha ett beteende som ökar risken för att en brand uppstår. Exempelvis om man råkar somna med en cigarett i handen.

Rökning

Många bränder där människor dör är rökningsrelaterade. Det är ofta personer som är påverkade av exempelvis alkohol eller har nedsatta funktioner som har svårt för att hantera rökningen på ett säkert sätt.

Dinsäkerhet.se har stängt

Om du har hamnat på den här webbsidan för att du försökt besöka en sida på dinsäkerhet.se, så är den sajten numera stängd. Det mesta materialet är överflyttat till Råd till privatpersoner på msb.se.

Varför vi stängt dinsäkerhet.se 

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan