Till innehåll på sidan

Täckningskartor för Rakel

Täckningskartorna är baserade på teoretiska beräkningar och visar den ungefärliga graden av täckning på eller nära fastlandet.

Täckningskartorna har låg upplösning för att inte avslöja basstationernas placering. Lokalt avviker alltid täckningen från den beräknade.

Kartorna visar täckning på två nivåer:

  • Fordonsradioterminal (fordonsstation) med 10 watt uteffekt ansluten till yttre antenn.
  • Handburen Rakelterminal (handstation) med 1 watt uteffekt utomhus.

Täckningskartor för Rakel

Senast granskad: 17 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan