Till innehåll på sidan

Skogsbränder under ett förändrat klimat : en forskningsöversikt

Skogsbränder under ett förändrat klimat : en forskningsöversikt

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0014
ISBN-nummer
978-91-7383-004-1
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
29 s.
Pris
0 kronor


Denna kunskapsöversikt har gjorts på uppdrag av Sekretariatet
för forskning och analys vid Räddningsverket som ett led i myndighetens strävan
att identifiera framtida hot och nödvändiga anpassningar. Översikten baseras på
litteratursökning i databaser för vetenskaplig litteratur (ISI Web of knowledge),
samt i tillämpliga delar även sökning på allmänt tillgängliga nätsidor. I denna
översikt har störst fokus lagts på forskning som rör norra halvklotets
barrskogsdominerade regioner, vilken är mest relevant för svenska förhållanden,
både vad gäller bränsletyper och klimat

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan