Till innehåll på sidan

Oexploderad ammunition (OXA) - tillämpningskurs

Kursen vänder sig till den som genomgått någon av MSB:s utbildningskonferenser ”Oexploderad ammunition (OXA) riskmedvetenhet”. Under denna kurs ges deltagaren möjlighet att genom övning tillämpa kunskaperna från konferensen.

Detaljer

Målgrupp

Tillämpningskursen vänder sig till hel - eller deltidsanställd personal i kommunal räddningstjänst.

Förkunskaper

Deltagaren ska innan genomförandet ha genomgått utbildningskonferensen ”Oexploderad ammunition (OXA) riskmedvetenhet".

Kostnad

Kursen är avgiftsfri, kost och logi ingår. Kostnader för resa, traktamente och andra eventuella kostnader för arbetsgivaren ersätts av MSB genom ett schablonbidrag om 15 000 SEK.

Bakgrund

Under 2022 genomförde MSB två pilotutbildningar ”Oexploderad ammunition (OXA) – Riskmedvetenhet för räddningstjänst”. Utbildningarna genomfördes på plats i Sandö vecka 45 och vecka 50. Kurserna togs fram av MSB i samverkan med totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) i syfte att höja förmågan att, under höjd beredskap, kunna identifiera, riskbedöma och märka ut farliga områden där oexploderad ammunition förekommer.

MSB har utvärderat genomförda utbildningar och kunnat konstatera att utbildningarna väl svarar mot syftet men det finns fortsatt ett mycket stort utbildningsbehov i kommunerna. Vidare finns det stora utmaningar i hur befintlig heltid och deltidspersonal skall kunna genomföra kompetenshöjningen på bredd. För att möta detta behov genomför MSB under 2023 en ny pilotverksamhet för att pröva och utvärdera ett nytt koncept.

Om kursen

Kursen ger deltagaren ökad riskmedvetenhet kring problematiken med OXA och minor vid räddningstjänstarbete i krig. Områden som behandlas är:

  • Praktiskt uppträdande i riskmiljö
  • Användande av skyddsutrustning och gruppmateriel
  • Utmärkning
  • Rapportering

Genomförandet fokuserar på praktisk tillämning/övning.
Kursen behandlar ej röjning av OXA/minor.
Kurslängden är 16 timmar fördelat på tre dagar. Start lunch 28 november och avslut lunch 30 november.

Kursplan Oexploderad ammunition (OXA) - tillämpningskurs

Kursanmälan

De som utsetts att delta på kursen anmäler sig själva via kursanmälan.

Kursdatum:

  • 28-30 November, Sandö

Antalet utbildningsplatser är 20 stycken. Om antalet sökande överstiger antalet platser förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval utifrån geografisk spridning.

Om du redan är registrerad i MSB:s utbildningssystem men glömt ditt lösenord klickar du på ”glömt lösenordet” och anger din mejladress. Du kommer att få ett mejl med en klickbar länk, klicka på den och följ instruktionerna.

Senast granskad: 22 september 2023

Till toppen av sidan